ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจานวนจริง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2560,15:54  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..