ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ปี 2555 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:43  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2554 ครูดีเด่นของ สพม.13
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:42  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2553 ครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ สพท.ชุมพร เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:41  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและส่งเสริมการคิดวิชาคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2561,19:48  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2559 ผ่านการอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดย มหาวิทยาลัย Otago(English for Teachers)
ชื่ออาจารย์ : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2561,19:37  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ. 2555 ครูพี่เลี้ยงผู้นำการเปลี่ยนแปลงสาขาคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ชื่ออาจารย์ : นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2561,19:33  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองผู้อำนวยการดีเด่น สมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,14:00  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแห่งชาติ ประเภทกีฬาตะกร้อลอดห่วงไทย “กรมหลวง ชุมพรเกมส์" พ.ศ.2557
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,13:58  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี พ.ศ.2554
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,13:57  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ต้นแบบคนดี ศรีตรัง พ.ศ.2550
ชื่ออาจารย์ : นายยุทธนา แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,13:57  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..