ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,19:20  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,19:20  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,22:55  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,22:52  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2560 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:47  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2558 รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:46  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2556 รางวัล"หนึ่งแสนครูดี"
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:44  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2555 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:43  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2554 ครูดีเด่นของ สพม.13
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:42  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปี 2553 ครูผู้สอนระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ สพท.ชุมพร เขต1
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิง ขุนชิต
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2561,09:41  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..