ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลการเข้าร่วมกิจกรรม
งานนักประดิษฐ์ 2561 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (อ่าน 897) 07 ก.พ. 61
รางวัล “Excellent Award” การนำเสนอโครงงาน ในงาน Phatthalung International Science Fair 2018 (อ่าน 1099) 19 ม.ค. 61
การเข้าร่วมเข้านำเสนอโครงงาน ในงาน PCCST science fair 2017 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล (อ่าน 1152) 10 ม.ค. 61