ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน
ผลการคัดเลือกครูผู้ปกครองหอพักชาย (อ่าน 115) 09 ก.พ. 61
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชการ ครูผู้ปกครองหอพักหญิง ช่างโยธา (อ่าน 154) 06 ก.พ. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูปกครองหอพักชาย (อ่าน 100) 06 ก.พ. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูปกครองหอพักหญิง (อ่าน 212) 02 ก.พ. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นช่างโยธา (อ่าน 81) 02 ก.พ. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ (อ่าน 151) 02 ก.พ. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ปกครองหอพักชาย (อ่าน 337) 29 ม.ค. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ปกครองหอพักหญิง, เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ, ช่างโยธา (อ่าน 214) 26 ม.ค. 61