ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/รับสมัครงาน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารสำนักงานและทางเท้า (อ่าน 66) 18 ก.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 196) 26 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูจ้างสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 198) 23 มิ.ย. 61
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูคอมพิวเตอร์ ถึง 22 มิถุนายน (อ่าน 175) 11 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 225) 04 มิ.ย. 61
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 140) 07 มิ.ย. 61
ผลการสอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง ครูจ้างสอนวิชาสังคมศึกษา (อ่าน 186) 04 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูสังคมศึกษา (อ่าน 177) 30 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูวิชาเอก สังคมศึกษา (อ่าน 157) 21 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 144) 21 พ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พยาบาล (อ่าน 154) 18 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่พยาบาลและนักการภารโรงชาย (อ่าน 134) 10 พ.ค. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (อ่าน 154) 18 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง (อ่าน 187) 03 มี.ค. 61
ผลการคัดเลือกครูผู้ปกครองหอพักชาย (อ่าน 409) 09 ก.พ. 61
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชการ ครูผู้ปกครองหอพักหญิง ช่างโยธา (อ่าน 403) 06 ก.พ. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูปกครองหอพักชาย (อ่าน 315) 06 ก.พ. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูปกครองหอพักหญิง (อ่าน 476) 02 ก.พ. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นช่างโยธา (อ่าน 250) 02 ก.พ. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ (อ่าน 332) 02 ก.พ. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ปกครองหอพักชาย (อ่าน 546) 29 ม.ค. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้ปกครองหอพักหญิง, เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ, ช่างโยธา (อ่าน 373) 26 ม.ค. 61