ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยมหาราช (อ่าน 19) 24 ต.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์ (อ่าน 7) 24 ต.ค. 63
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 35) 21 ต.ค. 63
แนะแนวการศึกษาต่อ SIIT และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อ่าน 27) 19 ต.ค. 63
รางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ งาน ISSI 2020 (อ่าน 28) 17 ต.ค. 63
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 40) 17 ต.ค. 63
รางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 63) 12 ต.ค. 63
NIHONGO CARAVAN (อ่าน 35) 12 ต.ค. 63
เหรียญทองโครงงานในงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 (อ่าน 47) 12 ต.ค. 63
โครงการยกผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 64) 07 ต.ค. 63
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 49) 05 ต.ค. 63
สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ"สร้างเสริม เติมฝัน สร้างสรรค์ เพื่อน้อง" ปีที่ 11 (อ่าน 43) 05 ต.ค. 63
อบรมด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (อ่าน 30) 05 ต.ค. 63
ครูเกษียณอายุราชการ อำลานักเรียน (อ่าน 69) 01 ต.ค. 63
รับรางวัล GLOBE SRC2020 (อ่าน 85) 01 ต.ค. 63
ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงาน TJ-SSF 2020 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ (อ่าน 39) 01 ต.ค. 63
การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 50) 29 ก.ย. 63
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยคณิตศาสตร์ (อ่าน 50) 29 ก.ย. 63
เคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (อ่าน 47) 29 ก.ย. 63
ไมโครบิตสู่ชีวิตโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ (อ่าน 93) 24 ก.ย. 63
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 288) 19 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 154) 13 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส (อ่าน 13) 31 ก.ค. 63
พิธีการรับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชทานและถวายสัตย์ปฏิญาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 369) 25 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครู (อ่าน 274) 24 ก.ค. 63
แจ้งการรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพักและขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 357) 23 ก.ค. 63
การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (อ่าน 189) 17 ก.ค. 63
New Normal at PCSHSTRG วิถีปรกติใหม่ในโรงเรียนประจำ (อ่าน 307) 06 ก.ค. 63
พิธีถวายพระพร (อ่าน 179) 06 ก.ค. 63
แจ้งเลื่อนวันรายงานตัวเข้าหอพักของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563และการเตรียมความพร้อมนักเรียน (อ่าน 977) 18 มิ.ย. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 165) 12 มิ.ย. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครองผ่านระบบ Video Conference โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 390) 01 มิ.ย. 63
ปฏิทินกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 752) 10 พ.ค. 63
แจ้งปฏิทินกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 1072) 01 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เรื่อง ชี้แจ้งการดำเนินกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน (อ่าน 1582) 25 มี.ค. 63
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 546) 05 มี.ค. 63
การรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 666) 14 ก.พ. 63
แจ้งการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 511) 15 ม.ค. 63
จ.ภ.วิชาการ 62 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน (อ่าน 515) 14 ม.ค. 63
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 423) 14 ม.ค. 63