ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักเรียนหอพักร่วมกันทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 6) 16 ส.ค. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 6) 16 ส.ค. 61
คณะครูและนักเรียนถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 10) 15 ส.ค. 61
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย (อ่าน 7) 15 ส.ค. 61
นักเรียน KOSEN รุ่นที่ 2 เข้าค่ายวิชาการและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สถานบัน KOSEN (อ่าน 10) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (อ่าน 27) 11 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา SMSS+ (อ่าน 31) 08 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศน์และครูผู้สอน (อ่าน 17) 08 ส.ค. 61
นิทรรศการงานนำเสนอโครงงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 55) 03 ส.ค. 61
งานประชุมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดสตูล (อ่าน 25) 03 ส.ค. 61
กิจกรรม Walking Street ตลาดนัดคนอยากขาย (อ่าน 47) 03 ส.ค. 61
ผศ.พัฒนกิจ ชอบทำกิจ ศิษย์เก่ารุ่น 8 เล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง (อ่าน 43) 01 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 58) 27 ก.ค. 61
ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน (อ่าน 45) 25 ก.ค. 61
คณะจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโดยมหาลัยวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงาน (อ่าน 39) 25 ก.ค. 61
ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย (อ่าน 42) 25 ก.ค. 61
SSH TOKAI FESTA 2018 (อ่าน 39) 24 ก.ค. 61
นำเสนอผลงานนักเรียน 2018 GLOBE Learning Expedition (อ่าน 158) 05 ก.ค. 61
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติและวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน (อ่าน 140) 04 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์โครงการ เยาวชน AFS (อ่าน 163) 02 ก.ค. 61
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 79) 02 ก.ค. 61
สร้างแรงบันดาลใจไปโอลิมปิกวิชาการ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (อ่าน 103) 29 มิ.ย. 61
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 153) 28 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 108) 26 มิ.ย. 61
โครงการอบรมครูที่ปรึกษาและครูผู้ปกครองหอพัก (อ่าน 78) 23 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 118) 24 มิ.ย. 61
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (อ่าน 80) 22 มิ.ย. 61
การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ (อ่าน 152) 20 มิ.ย. 61
การแข่งขัน กีฬา กรีฑา คณะสีภายใน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 243) 19 มิ.ย. 61
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 114) 19 มิ.ย. 61
Kosen (National Instutute of Technology ) (อ่าน 63) 19 มิ.ย. 61
กำหนดการ การประชุมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามการประเมิน (PISA) (อ่าน 226) 31 พ.ค. 61
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดประสิทธิชัย จังหวัดตรัง (อ่าน 153) 30 พ.ค. 61
เชิญร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาตร์โดยสถาบัน KOSEN (อ่าน 203) 21 พ.ค. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนทัศน์โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการ PLC (อ่าน 133) 28 พ.ค. 61
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 149) 28 พ.ค. 61
การทดสอบภาษาอังกฤษ (CB-TEP) (อ่าน 193) 28 พ.ค. 61
ประกาศการรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 173) 24 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 182) 20 พ.ค. 61
Reduce /Reused /Recycle “โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง” (อ่าน 118) 17 พ.ค. 61