ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปีกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2562 (อ่าน 20) 23 พ.ค. 62
สสวท.อบรมสะเต็มครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 51) 16 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 98) 16 พ.ค. 62
ค่ายพุทธบุตร (อ่าน 66) 15 พ.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก รัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 40) 14 พ.ค. 62
การแข่งชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2562 (อ่าน 207) 12 เม.ย. 62
การแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 2 ปี 2562 (อ่าน 217) 09 เม.ย. 62
ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2561 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 93) 09 เม.ย. 62
ยุวชนคนประชาธิปไตย (อ่าน 96) 04 เม.ย. 62
Globe Student Research Competition (GSRC) 2019 (อ่าน 122) 29 มี.ค. 62
ค่ายนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่นรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 235) 19 มี.ค. 62
คณะครูคณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าร่วม เวทีคณิตศาสตร์ TMC (อ่าน 173) 19 มี.ค. 62
ค่ายเตรียมความพร้อมนักนวัตกร ศึกษาต่อ ณ สถาบัน KOSEN (อ่าน 120) 18 มี.ค. 62
ศึกษาดูงานการเรียนรู้สู่การพฒนา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม (อ่าน 123) 07 มี.ค. 62
ภาคีความร่วมมือมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง (อ่าน 146) 01 มี.ค. 62
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 213) 27 ก.พ. 62
โรงเรียนเข้าร่วมนิทรรศการการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 106) 27 ก.พ. 62
กิจกรรมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) จากสถาบัน KOSEN (อ่าน 116) 27 ก.พ. 62
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประชุม จัดทำหลักสูตรศูนย์ขยายผลในโครงการความร่วมมือกับโรงเรียน (อ่าน 143) 18 ก.พ. 62
โครงการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 147) 18 ก.พ. 62
กิจกรรมบรรยายด้านอาชีพและการศึกษาต่อโดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัด ตรัง (อ่าน 127) 16 ก.พ. 62
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย Thailand Mathematics Contest (TMC) (อ่าน 187) 15 ก.พ. 62
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ (อ่าน 120) 15 ก.พ. 62
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์ (อ่าน 135) 15 ก.พ. 62
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 202) 14 ก.พ. 62
ประชุมแลกเปลี่ยนระบบการศึกษกับ National Institute of Technology, KOSEN, Akashi College, Japan (อ่าน 145) 09 ก.พ. 62
แจ้งการเตรียมตัวเข้าค่ายพุทธบุตร (อ่าน 405) 17 ม.ค. 62
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ (อ่าน 375) 14 ม.ค. 62
การรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 683) 21 ธ.ค. 61
รองผู้อำนวยการและผู้ประสานงานจาก KOSEN เยี่ยมชมโรงเรียน (อ่าน 260) 18 ธ.ค. 61
สิ่งประดิษฐ์นักเรียนได้รับรางวัลจากงาน Seoul International Invention Fair 2018 ประเทศเกาหลี (อ่าน 299) 18 ธ.ค. 61
ต้อนรับ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนจาก Meijo Universiity (MOU) (อ่าน 340) 13 ธ.ค. 61
โครงการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 216) 13 ธ.ค. 61
นักเรียนได้รับทุนสนับสนุนในการจัดทำโครงงาน ในโครงการ YSC2019 (อ่าน 357) 19 พ.ย. 61
โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (อ่าน 155) 19 พ.ย. 61
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ ๒๐ ณโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี (อ่าน 260) 19 พ.ย. 61
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เคมี (อ่าน 235) 19 พ.ย. 61
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ศึกษาดูงาน (อ่าน 293) 19 พ.ย. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 345) 15 พ.ย. 61
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงาน (อ่าน 523) 06 ก.ย. 61