ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองผ่านระบบ Video Conference โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 93) 01 มิ.ย. 63
ปฏิทินกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 364) 10 พ.ค. 63
แจ้งปฏิทินกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 824) 01 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เรื่อง ชี้แจ้งการดำเนินกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน (อ่าน 1426) 25 มี.ค. 63
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 447) 05 มี.ค. 63
การรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 526) 14 ก.พ. 63
แจ้งการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 418) 15 ม.ค. 63
จ.ภ.วิชาการ 62 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน (อ่าน 410) 14 ม.ค. 63
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 341) 14 ม.ค. 63
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 242) 14 ม.ค. 63
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังร่วมมือกับองค์การบริหารตำบลบางรัก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 161) 26 ธ.ค. 62
สร้างเสริม เติมฝัน สร้างสรรค์ เพื่อน้อง (อ่าน 164) 19 ธ.ค. 62
กิจกรรมบรรยายด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 108) 19 ธ.ค. 62
กิจกรรมการอบรมเบื้องต้นปฏิบัติกิจกรรมตามขันตอนของ GLOBE (อ่าน 79) 19 ธ.ค. 62
ครูจากโรงเรียน Tokai University Takanawadai Senior High School แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงาน (อ่าน 93) 19 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.ต้นและยกผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นม.ปลาย (อ่าน 202) 12 ธ.ค. 62
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 142) 09 ธ.ค. 62
นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน Kaohsiung International & Design Invention EXPO 2019(KIDE 2019) (อ่าน 199) 09 ธ.ค. 62
การรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 295) 06 ธ.ค. 62
กิจกรรมบรรยายพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (อ่าน 194) 04 ธ.ค. 62
Walking Street (อ่าน 157) 04 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 117) 04 ธ.ค. 62
การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) (อ่าน 110) 02 ธ.ค. 62
Bunka Sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นครั้งที่ 11 (อ่าน 157) 26 พ.ย. 62
การแข่งกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 136) 26 พ.ย. 62
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ฝึกวิจัยไมโครพลาสติก (อ่าน 112) 26 พ.ย. 62
โครงการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 (YSC 2020) (อ่าน 386) 26 พ.ย. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 164) 25 พ.ย. 62
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 106) 25 พ.ย. 62
ค่ายเยาวชนสร้างชาติ"NBI Youth Club" รุ่นที่ 7 (อ่าน 109) 25 พ.ย. 62
คณะครูและนักเรียนหอพักร่วมกันทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน (อ่าน 148) 19 พ.ย. 62
เพชรยอดมงกุฏวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (อ่าน 198) 15 พ.ย. 62
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและวิธีการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา (อ่าน 148) 11 พ.ย. 62
โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากร (อ่าน 139) 11 พ.ย. 62
"Chulabhorn Challenge Cup2019" Japanese Language and Culture Contest (อ่าน 139) 11 พ.ย. 62
GLOBE Youth Camp (อ่าน 158) 11 พ.ย. 62
10th World Environment Education Congress (WEEC 2019) (อ่าน 112) 11 พ.ย. 62
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ ๒๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุรศิกดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร (อ่าน 238) 29 ต.ค. 62
รางวัล"ครูยิ่งคุณ" มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๒ (อ่าน 173) 29 ต.ค. 62
รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ในงาน 4th Korea International Youth Olympiad กรุงโซล เกาหลีใต้ (อ่าน 374) 15 ต.ค. 62