ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับนักเรียนและกิจกรรมค่าย
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


วันที่ 14 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563
สมัครและเข้าสอบคัดเลือกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท. http://genius.ipst.ac.th   


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563
สมัครและเข้าสอบคัดเลือกรอบแรกผ่านการดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 1586 ครั้ง