ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับนักเรียนและกิจกรรมค่าย
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

	


กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2564กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 14 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563 สมัครและเข้าสอบคัดเลือกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของ สสวท.
>>>
ประกาศรับสมัคร<<<

>>>เว็บไซต์รับสมัคร<<< 
ใบรับรองผลการเรียนมัธยมศึกษาปีที่1 2564 

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (
ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 สมัครและเข้าสอบคัดเลือกรอบแรกผ่านการดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th   ติดตามข่าวสารอีกช่องทาง ทางเพจโรงเรียน https://www.facebook.com/pcshstrg

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 14387 ครั้ง