ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวรับนักเรียนและกิจกรรมค่าย
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ (รอบแรก)

รายละเอียดการรับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ

..................................................................................
เว็บไซต์รับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

***นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัคร

..................................................................................
เว็บไซต์รับสมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,00:00   อ่าน 28535 ครั้ง