ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับ-ส่ง และเยี่ยมนักเรียน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) (อ่าน 260) 25 ม.ค. 64
ประกาศ งดรับและเยี่ยมนักเรียน ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2564 ตามมาตรการป้องกันและควบคุม (อ่าน 143) 18 ม.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (อ่าน 269) 03 ม.ค. 64
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 425) 18 ธ.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 283) 17 ธ.ค. 63
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 135) 08 ธ.ค. 63
STEM LEADERSHIP PROGRAM (อ่าน 156) 27 พ.ย. 63
"10ปีการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์" (อ่าน 160) 27 พ.ย. 63
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 170) 16 พ.ย. 63
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ (อ่าน 94) 16 พ.ย. 63
แนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (อ่าน 115) 16 พ.ย. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียรมความพร้อมการเป็นวิทยากร (อ่าน 78) 16 พ.ย. 63
วันปิยมหาราช (อ่าน 147) 24 ต.ค. 63
กิจกรรมส่งเสริมโครงงานคณิตศาสตร์ (อ่าน 152) 24 ต.ค. 63
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 208) 21 ต.ค. 63
แนะแนวการศึกษาต่อ SIIT และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อ่าน 126) 19 ต.ค. 63
รางวัลนำเสนอผลงานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ งาน ISSI 2020 (อ่าน 113) 17 ต.ค. 63
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 145) 17 ต.ค. 63
รางวัลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 (อ่าน 124) 12 ต.ค. 63
NIHONGO CARAVAN (อ่าน 98) 12 ต.ค. 63
เหรียญทองโครงงานในงานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2563 (อ่าน 106) 12 ต.ค. 63
โครงการยกผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 122) 07 ต.ค. 63
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 92) 05 ต.ค. 63
สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ"สร้างเสริม เติมฝัน สร้างสรรค์ เพื่อน้อง" ปีที่ 11 (อ่าน 88) 05 ต.ค. 63
อบรมด้านรังสีและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (อ่าน 75) 05 ต.ค. 63
ครูเกษียณอายุราชการ อำลานักเรียน (อ่าน 138) 01 ต.ค. 63
รับรางวัล GLOBE SRC2020 (อ่าน 156) 01 ต.ค. 63
ร่วมประชุมเพื่อวางแผนงาน TJ-SSF 2020 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ (อ่าน 153) 01 ต.ค. 63
การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 94) 29 ก.ย. 63
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยคณิตศาสตร์ (อ่าน 96) 29 ก.ย. 63
เคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (อ่าน 98) 29 ก.ย. 63
ไมโครบิตสู่ชีวิตโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ (อ่าน 158) 24 ก.ย. 63
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 341) 19 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 233) 13 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส (อ่าน 23) 31 ก.ค. 63
พิธีการรับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชทานและถวายสัตย์ปฏิญาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 447) 25 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครู (อ่าน 328) 24 ก.ค. 63
แจ้งการรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพักและขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 427) 23 ก.ค. 63
การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (อ่าน 247) 17 ก.ค. 63
New Normal at PCSHSTRG วิถีปรกติใหม่ในโรงเรียนประจำ (อ่าน 353) 06 ก.ค. 63