ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงาน (อ่าน 188) 06 ก.ย. 61
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราห์ 35 จังหวัดพังงา ศึกษาดูงาน (อ่าน 85) 06 ก.ย. 61
กิจกรรมดูดาว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 87) 06 ก.ย. 61
แนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก มหาลัยวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อ่าน 107) 06 ก.ย. 61
คัดเลือกนักเรียนอบรมแกนนำยุวชนคนคุณธรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 92) 06 ก.ย. 61
GLOBE Student Exchange Program (อ่าน 68) 06 ก.ย. 61
โครงการพัฒนาคุณภาพทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (อ่าน 39) 06 ก.ย. 61
นักเรียนเข้าร่วมทักษะทางสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 116) 22 ส.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 (อ่าน 126) 21 ส.ค. 61
นักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาภาคใตั งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 132) 21 ส.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ๒๕๖๑ (อ่าน 117) 17 ส.ค. 61
คณะครูและนักเรียนหอพักร่วมกันทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม (อ่าน 106) 16 ส.ค. 61
โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 79) 16 ส.ค. 61
คณะครูและนักเรียนถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล (อ่าน 59) 15 ส.ค. 61
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย (อ่าน 71) 15 ส.ค. 61
นักเรียน KOSEN รุ่นที่ 2 เข้าค่ายวิชาการและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สถานบัน KOSEN (อ่าน 92) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (อ่าน 92) 11 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา SMSS+ (อ่าน 76) 08 ส.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศน์และครูผู้สอน (อ่าน 55) 08 ส.ค. 61
นิทรรศการงานนำเสนอโครงงาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 102) 03 ส.ค. 61
งานประชุมนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดสตูล (อ่าน 80) 03 ส.ค. 61
กิจกรรม Walking Street ตลาดนัดคนอยากขาย (อ่าน 85) 03 ส.ค. 61
ผศ.พัฒนกิจ ชอบทำกิจ ศิษย์เก่ารุ่น 8 เล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้รุ่นน้อง (อ่าน 78) 01 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 91) 27 ก.ค. 61
ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงาน (อ่าน 101) 25 ก.ค. 61
คณะจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโดยมหาลัยวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ศึกษาดูงาน (อ่าน 77) 25 ก.ค. 61
ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย (อ่าน 89) 25 ก.ค. 61
SSH TOKAI FESTA 2018 (อ่าน 84) 24 ก.ค. 61
นำเสนอผลงานนักเรียน 2018 GLOBE Learning Expedition (อ่าน 223) 05 ก.ค. 61
๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติและวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียน (อ่าน 198) 04 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์โครงการ เยาวชน AFS (อ่าน 221) 02 ก.ค. 61
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 130) 02 ก.ค. 61
สร้างแรงบันดาลใจไปโอลิมปิกวิชาการ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง (อ่าน 153) 29 มิ.ย. 61
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 212) 28 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 162) 26 มิ.ย. 61
โครงการอบรมครูที่ปรึกษาและครูผู้ปกครองหอพัก (อ่าน 132) 23 มิ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 162) 24 มิ.ย. 61
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (อ่าน 139) 22 มิ.ย. 61
การประชุมทางไกลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ (อ่าน 618) 20 มิ.ย. 61
การแข่งขัน กีฬา กรีฑา คณะสีภายใน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 280) 19 มิ.ย. 61