ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลในการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) (อ่าน 11) 26 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการประกวดผลงานวิจัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 (อ่าน 6) 26 มิ.ย. 65
เหรียญรางวัลการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 90) 15 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเป็นตัวแทนศูนย์ เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติและได้รับเหรียญรางวัล (อ่าน 97) 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมบรรบายการใช้งานระบบจองเพื่อใช้สถานที่ในโรงเรียนและระบบยืมคืนหนังสือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 55) 08 มิ.ย. 65
การสัมนาและเสนอผลงานเชิงประจักษ์ "ปรัชญาและอุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย" (อ่าน 43) 07 มิ.ย. 65
นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 153) 27 พ.ค. 65
เชิญประชุมเตรียมความพร้อมการรายงานตัวเข้าหอพักและการเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite (อ่าน 138) 18 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ประจำปี 2565 (อ่าน 125) 11 พ.ค. 65
พี่เล่าน้อง เด็กวิทย์แค่รู้อังกฤษก็มีชัยไปกว่าครึ่ง (อ่าน 94) 11 พ.ค. 65
ต้อนรับครูจากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย (อ่าน 99) 09 พ.ค. 65
รางวัลโอลิมปิกวิชาการ (อ่าน 166) 06 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 135) 02 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ (อ่าน 133) 29 เม.ย. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 216) 20 เม.ย. 65
ยินดี.ต้อนรับครูใหม่ สู่รั้วแคแสด ตรัง (อ่าน 213) 11 เม.ย. 65
ยินดีต้อนรับครูใหม่ สู่รั้วแคแสด ตรัง (อ่าน 182) 06 เม.ย. 65
รายงานตัว มอบตัว และทำสัญญานักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 299) 06 เม.ย. 65
TCAS 2565 (อ่าน 470) 30 มี.ค. 65
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (อ่าน 206) 18 มี.ค. 65
Science Education Week (อ่าน 127) 18 มี.ค. 65
การสอบโคเซ็นรุ่นที่ 6 (อ่าน 187) 11 มี.ค. 65
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป (อ่าน 164) 04 มี.ค. 65
ทดสอบวัดความสามารถทางภาษาเพื่อการสื่อสาร (CEFR) (อ่าน 156) 04 มี.ค. 65
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 152) 04 มี.ค. 65
กรมอนามัย - ทปอ.เข้มสนามสอบเปิดโอกาสให้เด็กสอบ พร้อมย้ำแนวทางป้องกันขั้นสูงสุด (อ่าน 88) 03 มี.ค. 65
กิจกรรมแนะแนวโคเซ็น รุ่นที่ 6 (อ่าน 68) 03 มี.ค. 65
พิธีรับพระราชทานใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 115) 24 ก.พ. 65
"ความระมัดระวังในการใช้สื่ออินเทอรฺ์เน็ตและทำอย่างไรให้ความปลอดภัยจากโลกไซเบอร์" (อ่าน 87) 17 ก.พ. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทั้ง 4 ทีม 4 รางวัลในงาน "วันนักประดิษฐ์ ปี 2564-2565" (อ่าน 89) 17 ก.พ. 65
THE EXTENSION OF GLOBE RESEARCH PROGRAM AND NETWORK TO STRENGTEN LOCAL WISDOMS IN RURAL AREAS OF THAILAND (อ่าน 66) 17 ก.พ. 65
"THAILAND INVENTORS' DAY 2021" (อ่าน 116) 07 ก.พ. 65
รางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค โครงการ YSC2022 (อ่าน 161) 07 ก.พ. 65
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี (อ่าน 86) 07 ก.พ. 65
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (MULTI SKILLS COMPETITION) (อ่าน 134) 07 ก.พ. 65
CENTRES OF EXCELLENCE IN STEM EDUCATION : COES (อ่าน 95) 05 ก.พ. 65
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน (อ่าน 95) 03 ก.พ. 65
THE 5TH KVIS INVITATIONAL SCIENCE FAIR (อ่าน 70) 03 ก.พ. 65
กิจกรรมแนะน้องสานฝัน สู่รั้ว จ.ภ.ตรัง (อ่าน 151) 31 ม.ค. 65
พิธีรับตราสัญลักษณ์พระราชทานและถวายสัตย์ปฏิญาณตน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (อ่าน 176) 12 ม.ค. 65