ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสร้างความมั่นใจ สถานศึกษาปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 (อ่าน 56) 22 พ.ย. 64
เปิดเรียนอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา (อ่าน 29) 22 พ.ย. 64
นักเรียนจิตอาสาช่วยงานฉีดวัคซีน (อ่าน 153) 26 ต.ค. 64
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาไทย (อ่าน 74) 26 ต.ค. 64
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบแรก (อ่าน 264) 21 ต.ค. 64
Pcshstrg Open House เปิดรั้ว แคแสดตรัง “ชวนน้อง มาสานฝัน ณ จภ.ตรัง” (อ่าน 119) 04 ต.ค. 64
กิจกรรมพิธีแสดงมุฑิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 117) 29 ก.ย. 64
PCSHSTRG OPEN HOUSE ชวนน้องมาสานฝัน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 169) 20 ก.ย. 64
2ND KIBO ROBOT PROGRAMMING CHALLENGE 2021 (อ่าน 105) 03 ส.ค. 64
นำเสนอโครงงาน FESTA TOKAI (อ่าน 68) 02 ส.ค. 64
รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอโครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อง (อ่าน 117) 14 ก.ค. 64
ช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา (อ่าน 62) 14 ก.ค. 64
ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 76) 09 ก.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 61) 09 ก.ค. 64
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 36) 09 ก.ค. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 89) 20 มิ.ย. 64
แจ้งเลื่อนวันเปิดภาคเรียนและกิจกรรมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 865) 29 เม.ย. 64
คว้าแชมป์ การประกวด 2021 GLOBE International Virtual Science Symposium (IVSS 2021) (อ่าน 276) 28 เม.ย. 64
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.6 (อ่าน 373) 28 เม.ย. 64
นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.3 (อ่าน 402) 27 เม.ย. 64
ปฏิทินงานทะเบียนและวัดผล ตรังวันที่ 15 มีนาคม – 2 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 1056) 30 มี.ค. 64
กิจกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา KOSEN (อ่าน 315) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 228) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมนำเสนอโครงงาน ครั้งที่ 9 นักเรียนระดับชั้นมัธญมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 253) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 339) 22 มี.ค. 64
กิจกรรมฟังคำบรรยายพิเศษสาขาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (อ่าน 191) 22 มี.ค. 64
มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (อ่าน 148) 15 มี.ค. 64
จัดอบรมเรื่อง"เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจ้ดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(E-GP)" (อ่าน 108) 15 มี.ค. 64
กิจกรรมฟังคำบรรยายสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 116) 15 มี.ค. 64
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 8 (อ่าน 149) 15 มี.ค. 64
จากใจพี่ ห่วงใยน้อง สัญจรสร้างสุขยุค Covid-19 (อ่าน 108) 15 มี.ค. 64
การรับ-ส่ง และเยี่ยมนักเรียน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) (อ่าน 505) 25 ม.ค. 64
ประกาศ งดรับและเยี่ยมนักเรียน ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม 2564 ตามมาตรการป้องกันและควบคุม (อ่าน 298) 18 ม.ค. 64
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (อ่าน 638) 03 ม.ค. 64
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 600) 18 ธ.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 454) 17 ธ.ค. 63
วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 291) 08 ธ.ค. 63
STEM LEADERSHIP PROGRAM (อ่าน 265) 27 พ.ย. 63
"10ปีการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามอุดมการณ์" (อ่าน 290) 27 พ.ย. 63
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 318) 16 พ.ย. 63