ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เเรียนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (อ่าน 18) 29 ก.ย. 63
พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่การเป็นนักวิจัยคณิตศาสตร์ (อ่าน 13) 29 ก.ย. 63
เคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข (อ่าน 12) 29 ก.ย. 63
ไมโครบิตสู่ชีวิตโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ (อ่าน 43) 24 ก.ย. 63
การรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 255) 19 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 131) 13 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเอเอฟเอส (อ่าน 9) 31 ก.ค. 63
พิธีการรับเข็มตราสัญลักษณ์พระราชทานและถวายสัตย์ปฏิญาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (อ่าน 337) 25 ก.ค. 63
พิธีไหว้ครู (อ่าน 255) 24 ก.ค. 63
แจ้งการรับ-ส่งนักเรียนออกจากหอพักและขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 327) 23 ก.ค. 63
การสอบคัดเลือกโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ (อ่าน 171) 17 ก.ค. 63
New Normal at PCSHSTRG วิถีปรกติใหม่ในโรงเรียนประจำ (อ่าน 286) 06 ก.ค. 63
พิธีถวายพระพร (อ่าน 159) 06 ก.ค. 63
แจ้งเลื่อนวันรายงานตัวเข้าหอพักของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563และการเตรียมความพร้อมนักเรียน (อ่าน 950) 18 มิ.ย. 63
แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) (อ่าน 163) 12 มิ.ย. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครองผ่านระบบ Video Conference โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 373) 01 มิ.ย. 63
ปฏิทินกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 723) 10 พ.ค. 63
แจ้งปฏิทินกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 1034) 01 พ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง เรื่อง ชี้แจ้งการดำเนินกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน (อ่าน 1564) 25 มี.ค. 63
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 525) 05 มี.ค. 63
การรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 640) 14 ก.พ. 63
แจ้งการเข้าค่ายพุทธบุตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 494) 15 ม.ค. 63
จ.ภ.วิชาการ 62 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถของนักเรียน (อ่าน 491) 14 ม.ค. 63
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 402) 14 ม.ค. 63
การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (อ่าน 299) 14 ม.ค. 63
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังร่วมมือกับองค์การบริหารตำบลบางรัก กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 228) 26 ธ.ค. 62
สร้างเสริม เติมฝัน สร้างสรรค์ เพื่อน้อง (อ่าน 223) 19 ธ.ค. 62
กิจกรรมบรรยายด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 174) 19 ธ.ค. 62
กิจกรรมการอบรมเบื้องต้นปฏิบัติกิจกรรมตามขันตอนของ GLOBE (อ่าน 145) 19 ธ.ค. 62
ครูจากโรงเรียน Tokai University Takanawadai Senior High School แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงาน (อ่าน 174) 19 ธ.ค. 62
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับชั้นม.ต้นและยกผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นม.ปลาย (อ่าน 282) 12 ธ.ค. 62
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 194) 09 ธ.ค. 62
นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน Kaohsiung International & Design Invention EXPO 2019(KIDE 2019) (อ่าน 258) 09 ธ.ค. 62
การรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 391) 06 ธ.ค. 62
กิจกรรมบรรยายพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (อ่าน 257) 04 ธ.ค. 62
Walking Street (อ่าน 213) 04 ธ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 171) 04 ธ.ค. 62
การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน Seoul International Invention Fair 2019 (SIIF 2019) (อ่าน 171) 02 ธ.ค. 62
Bunka Sai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นครั้งที่ 11 (อ่าน 209) 26 พ.ย. 62
การแข่งกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 195) 26 พ.ย. 62