ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนทัศน์โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกระบวนการ PLC (อ่าน 3) 28 พ.ค. 61
กิจกรรมศึกษาดูงานด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 1) 28 พ.ค. 61
การทดสอบภาษาอังกฤษ (CB-TEP) (อ่าน 5) 28 พ.ค. 61
ประกาศการรับนักเรียนออกจากหอพัก (อ่าน 62) 24 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 96) 20 พ.ค. 61
Reduce /Reused /Recycle “โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทอง” (อ่าน 57) 17 พ.ค. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 296) 09 พ.ค. 61
กิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 303) 08 พ.ค. 61
(STEM Education) ครูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 185) 29 เม.ย. 61
โครงการฝึกอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 269) 25 เม.ย. 61
นักเรียน จภ.ตรังได้รับคัดเลือกเป็น Keynote Speaker in Ireland ตัวแทนนักเรียน GLOB (อ่าน 180) 23 เม.ย. 61
พิธีแถลงข่าวการเดินทาง ไปศึกษาต่อของนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ(KOSEN) (อ่าน 12) 02 เม.ย. 61
โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 (อ่าน 160) 02 เม.ย. 61
อบรม”นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับการศึกษา Thailand 4.0 “Learning with IPad “ (อ่าน 125) 29 มี.ค. 61
การประชุมสัมมนาเพื่อศักยภาพของผู้บริหารและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (อ่าน 114) 19 มี.ค. 61
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูคณิตศาสตร์ ในจังหวัดตรังและกระบี่ (อ่าน 231) 17 มี.ค. 61
รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 438) 10 มี.ค. 61
ครู นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังร่วมฟังพระธรรมเทศนา สมาทานศีล เวียนเทียน ณ วัดประสิทธิชัย (อ่าน 172) 02 มี.ค. 61
คณะครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวืทยาลัย ตรัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันมาฆบูชา จังหวัดตรัง (อ่าน 136) 02 มี.ค. 61
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนร่วมกิจกรรม "วันเกียรติยศลูกแคแสด" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 228) 27 ก.พ. 61
การสอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (อ่าน 163) 21 ก.พ. 61
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพม.13 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (อ่าน 132) 20 ก.พ. 61
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 5 ในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยา ทั้ง 12 โรง ณ โรงเรียน (อ่าน 405) 04 ก.พ. 61
โครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและหอพัก กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (อ่าน 212) 01 ก.พ. 61
การนำเสนอโครงงาน ภาคโปสเตอร์ ในงาน The 1st KVIS Invitational Science Fair (อ่าน 253) 31 ม.ค. 61
สพฐ.ร่วมกับ สสวท.ประชุมทางไกลการสร้างความเข้าใจ เรื่อง หลักสูตรวิทย์-คณิต-ภูมิศาสตร์ (อ่าน 234) 26 ม.ค. 61
กิจกรรม ”ปฏิบัติการสำรวจลูกน้ำยุง”ตำบลหาดสำราญ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง (อ่าน 194) 25 ม.ค. 61
การสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 1119) 20 ม.ค. 61
English Language Development for Teachers and Personnel Project (อ่าน 151) 19 ม.ค. 61
ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดาป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (อ่าน 175) 17 ม.ค. 61
การสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียน เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1924) 14 ม.ค. 61
นักเรียน จภ.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการ และจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ให้กับน้องๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก (อ่าน 191) 14 ม.ค. 61
ประชุม Video Conference ครูผู้รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ICT (อ่าน 178) 11 ม.ค. 61
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษา (จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) การประชุม Video conference (อ่าน 129) 08 ม.ค. 61
จัดทำเอกสารรายงาน “โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” (อ่าน 138) 08 ม.ค. 61
ค่ายบูรณาการ 3 ภาษา ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 171) 08 ม.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง (อ่าน 288) 03 ม.ค. 61
ประชุมการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (อ่าน 152) 02 ม.ค. 61
กิจกรรมงานปีใหม่“ ครอบครัว แคแสด ตรัง” สุขสันต์ รื่นเริง เถลิงศกใหม่ 2561 (อ่าน 151) 30 ธ.ค. 60
ขอบคุณค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ให้กำลังพลเข้าช่วยเหลือ ทั้งก่อนและหลังประสบภัยน้ำท่วม (อ่าน 114) 30 ธ.ค. 60