ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


ตราประจําโรงเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

 
 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ๑๒ แห่ง ซึ่งออกแบบโดยนางสาวเพ็ชสุภา รัตนเพชร นายช่างศิลปกรรม ชำนาญงาน กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่าง สิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑.พระจุลมงกุฎสีเหลืองทอง
๒. อักษร จ อันเนื่องจากพระนามาภิไธยย่อ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
 
อักษร จ สีแสด ตัดขอบสีเหลืองทอง
อักษร ภ สีขาว ตัดขอบสีเหลืองทอง

๓. ลายกระหนกสีเหลืองทอง ขนาบข้างอักษร จภ ทั้งสองข้าง

๔. แพรแถบสีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง ระบุชื่อโรงเรียน
 
 

คำขวัญโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นําวิชาการ สืบสานงานพระราชดําริ
ปรัชญาประจําโรงเรียน